0
دیه گوش و دیه لبدیه گوش و دیه لب

دیه گوش و دیه لب در قانون به چه صورت است؟

دیه گوش و لب

دیه گوش و دیه لب در قانون به شرح زیر است:

دیه گوش

  • براساس ماده ۳۸۶ دیه گوش ، از بین بردن مجموع دو گوش دیه‌ی کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است. و از بین بردن مقدارى از آن موجب دیه‌ی همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
  • براساس ماده ۳۸۷ از بین بردن نرمه‌ی گوش ثلث (یک سوم) دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
  • براساس ماده ۳۸۸ پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.
  • براساس ماده ۳۸۹ فلج کردن گوش دو ثلث (دو سوم) دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره: چنانچه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه‌اى خواهد بود.

  • براساس ماده ۳۹۰ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

دیه لب

  • براساس ماده ۳۹۱ دیه لب ، از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب‌ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.
  • براساس ماده ۳۹۲ جنایتى که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین می‌کند.
  • براساس ماده ۳۹۳ جنایتى که موجب سست شدن لب‌ها شود به طورى که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث (دو سوم) دیه کامل است.
  • براساس ماده ۳۹۴ از بین بردن لب‌هاى فلج و بى‌حس ثلث (یک سوم) دیه دارد.
  • براساس ماده ۳۹۵ شکافتن یک یا دو لب به طورى که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس (یک پنجم) دیه کامل می‌باشد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   شرایط کار زنان در مشاغل مختلف طبق قانون کار چگونه است

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

14 − 10 =