0
دیه اعضای متلف بدندیه اعضای متلف بدن

دیه فک ، دیه ناخن ، دیه ستون فقرات ، دیه نخاع به چه صورت است؟

دیه اعضای مختلف بدن

دیه اعضای مختلف بدن ( دیه فک ، دیه ناخن ، دیه ستون فقرات ، دیه نخاع ) ب شرح زیر است:

دیه فک

  • براساس ماده ۴۱۵ از بین بردن مجموع دو فک دیه ی کامل دارد و دیه‌ی هر کدام آنها پانصد دینار است و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیه‌ی مساحت همان مقدار است و دیه‌ی از بین بردن یک فک با مقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب (محاسبه)‌ دیه‌ی مساحت فک دیگر خواهد بود.
  • براساس ماده ۴۱۶ دیه فک، مستقل از دیه دندان مى‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محاسبه خواهد شد.
  • براساس ماده ۴۱۷ جنایتى که موجب نقص (عیب) فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم خواهد بود.

دیه ناخن

  • براساس ماده ۴۲۹ کندن ناخن به طورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار میباشد.

دیه ستون فقرات

  • براساس ماده ۴۳۰ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از درمان به صورت کمان و خمیدگى درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس (ریزش ادرار) شود و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
  • براساس ماده ۴۳۱ هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار پرداخت نماید.
  • براساس ماده ۴۳۲ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیه‌ی کامل و براى فلج دو پا دو ثلث (دو سوم) دیه ستون فقرات کامل منظور مى‌گردد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   مهم‌ترین نکات در قرارداد مشارکت در ساخت

دیه نخاع

  • براساس ماده ۴۳۳ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت، محاسبه خواهد شد.
  • براساس ماده ۴۳۴ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى‌شود و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع اضافه خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

دو × سه =