0

دیه عقل و دیه حس بویایی در قانون چگونه است؟

دیه عقل و حس بویایی

دیه عقل و دیه حس بویایی در قانون به شرح زیر است:

دیه عقل

  • براساس ماده ۴۴۴ هر جنایتى که موجب زوال و از بین رفتن عقل شود، دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
  • براساس ماده ۴۴۵ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
  • براساس ماده ۴۴۶ هر اه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود (از بین برود) براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
  • براساس ماده ۴۴۷ هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه بازگردانده خواهد شد و ارش پرداخت می‌گردد.
  • براساس ماده ۴۴۸ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر کارشناس عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى کارشناسان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم و برتراست.

دیه حس بویایی

  • براساس ماده ۴۶۲ از بین بردن حس بویایى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایى یک مجرا نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
  • بر اساس ماده ۴۶۳ در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعى حکم مىشود.
  • بر اساس ماده ۴۶۴ هرگاه حس بویایى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت میشود واگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویایى بمیرد دیه ثابت می‌شود.
  • بر اساس ماده ۴۶۵ هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویایى از بین برود دو دیه دارد و اگر در اثر جنایت دیگر بویایى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایى اضافه مى‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   تقبیل و مضاجعه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

4 × سه =