0

دیه عقل و دیه حس بویایی در قانون به چه صورت است؟

دیه عقل و دیه حس بویایی

دیه عقل و دیه حس بویایی به شرح زیر است:

دیه عقل

  • * بر اساس ماده ۴۴۴ هر جنایتى که موجب زوال و از بین رفتن عقل شود، دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
  • * بر اساس ماده ۴۴۵ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
  • * بر اساس ماده ۴۴۶ هر اه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود (از بین برود) براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
  • * بر اساس ماده ۴۴۷ هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه بازگردانده خواهد شد و ارش پرداخت می‌گردد.
  • * بر اساس ماده ۴۴۸ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر کارشناس عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى کارشناسان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم و برتراست.

دیه حس بویایی

  • * بر اساس ماده ۴۶۲ از بین بردن حس بویایى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایى یک مجرا نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
  • * بر اساس ماده ۴۶۳ در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعى حکم مىشود.
  • * بر اساس ماده ۴۶۴ هرگاه حس بویایى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت میشود واگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویایى بمیرد دیه ثابت می‌شود.
  • * بر اساس ماده ۴۶۵ هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویایى از بین برود دو دیه دارد و اگر در اثر جنایت دیگر بویایى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایى اضافه مى‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   چگونه مبایعه نامه خرید خودرو بنویسیم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

شش + دوازده =