0
دیه مودیه مو

دیه اعضای مختلف بدن (دیه مو) به چه صورت است؟

دیه اعضای مختلف بدن 

هر یک از اعضای بدن دارای دیه‌ی خاصی هستند که طبق شرایط مختلف به آنها تعلق می‌گیرد. که نسبت به دیه کامل در نظر گرفته می‌شود. در این قسمت دیه مو را توضیح میدهیم :

دیه مو

  • طبق ماده ۳۶۸ هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث (یک سوم) دیه کامل بر عهده او خواهد بود.
  • طبق ماده ۳۶۹ هرگاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى‌باشد و اگر دوباره بروید، مهرالمثل بر عهده وی خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست.

تبصره: اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى‌شود.

  • براساس ماده۳۷۰ هرگاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى‌روید با تمام سر ملاحظه مى‌شود و دیه به همان نسبت دریافت مى‌شود.
  • براساس ماده۳۷۱ تشخیص روییدن دوباره‌ی مو و نروییدن آن با خبره (کارشناس) است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار اضافه بر ارش به جانى بازگردانده شود.
  • براساس ماده ۳۷۲ دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود.

اگر دوباره روییده شود در همه‌ی موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که دوباره روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمى‌شود و دیه با محاسبه‌ی مقدار مساحت تعیین مى‌شود.

  • براساس ماده ۳۷۳ از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید یا نروید و یا تمام آن باشد و یا بعض آن.
  • براساس ماده ۳۷۴ از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش است که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن، که در این موارد فقط دیه‌ی عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى‌گردد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   ارش چیست؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

پنج × 4 =