0

درخواست اعاده دادرسی در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

رأی دیوان عالی کشور در مورد اعاده دادرسی

درخواست محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد، زیرا که ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی از جمله مواد زیر مجموعه فصل نهم قانون مذکور بوده و در ماده ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد.

ضمن تعریف و احصای (محاسبه) مجازات‌های جایگزین صراحت (روشنی) دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و… مجازات جایگزین حبس تعیین و اجرا می‌گردد و در تبصره آن نیز آمده است، دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت (تناسب) و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات تعیین شده در این ماده تصریح (تأکید) می‌کند و در موضوع بحث شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، موقعیت قانونی ندارد، بنابراین درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق و هماهنگی نداشته، غیرقابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل (پایین) ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

نظر اقلیت آرا

نظر به اینکه متقاضی آقای … به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی‌نامه از نظر جنبه عمومی جرم به استناد مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق (نسبت دادن) مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است، بنابراین چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات تعیین شده قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی جدید مصوب ۱۳۹۲ انطباق و هماهنگی دارد. نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر توسط چه کسانی تقدیم می‌ شود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

چهار × پنج =