0

تفاوت ارش و دیه

تفاوت ارش و دیهدیه مالی است که در قبال صدمه وارد به جسم و جان انسان باید از طرف عامل و مسبب صدمه به آسیب دیده پرداخت گردد و نوع و مقدار آن برای هر یک از اندام های بدن معین است و شارع، آن را تعیین نموده است، در حالیکه مقدار ارش را شارع تعیین نکرده و قاضی مکلف است حسب مورد را رأساً با جلب نظر کارشناس مقدار آن را تعیین نماید.

دیه بر حسب گاو و گوسفند و شتر و درهم و دینار تعیین می گردد، در حالی که ارش بر اساس پول رایج مملکت مشخص می شود. به گفته مشاورین و وکلای با تجریه و متخصص در امور کیفری موسسه حقوقی کیانداد، قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن دیه ندارد ولی میزان ارش را می تواند با نظر کارشناس و بعضی موارد که قانون اجازه می دهد رأساً تعیین نماید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل