0

برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر به کجا باید مراجعه کرد؟

جرائم مواد مخدرمطابق بند (پ) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: (متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح

برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد. در جرائم مواد مخدر، دادسرا به نمایندگی از جامعه به جرم متهمان مواد مخدر رسیدگی می‌کند و اشخاص حقیقی، صرفاً می‌توانند اعلام کننده جرم باشند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   چرا باید قبل از معاملات ملک با وکیل ملکی مشورت کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل