نشانی: تهران – بلوار میرداماد – شماره ۱۹۸
کد پستی:۳۳۱۱۱ -۱۵۴۹۶
صندوق پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵

مرکز تلفن: ۲۹۹۵۱
ساعات کار: ۸ الی ۱۶

وب: http://www.cbi.ir
نشانی الکترونیکی: G.SecDept@cbi.ir

امور حقوقی خود را به بهترین وکلای متخصص و کارآزموده بسپارید

 

خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد