ادله خاص اثبات زوجیت

ادله خاص اثبات زوجیت اینک به بررسی موضوع ادله اثبات زوجیت زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده می پردازیم و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد. ادله اثبات زوجیت دلایل خاص اثبات زوجیت و زناشویی به دو دسته تقسیم می ‌شود: 1- شیاع و استفاضه 2- معاشرت و مساکنت (هم‌خانگی) … ادامه خواندن ادله خاص اثبات زوجیت